Press "Enter" to skip to content

รัสเซียให้ทุกคนหยุดงานแบบได้ค่าจ้างถึงสิ้น เม.ย.

admin 0

ประธานาธิบดีรัสเซีย ประกาศขยายระยะเวลาหยุดงานแบบไม่หักค่าจ้างสำหรับชาวรัสเซียทุกคนจนถึงวันที่ 30 ม.ย. สืบเนื่องจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ปูตินแถลงทางโทรทัศน์ว่าหากสถานการณ์เอื้ออำนวย เราจะปรับเปลี่ยนระยะเวลาบังคับหยุดงานตามการลดลงของโรคระบาด โดยภูมิภาคต่างๆของรัสเซียจะพิจารณาสถานการณ์เพื่อตัดสินว่าสถาบันและองค์กรใดควรระงับ

หรือดำเนินงานต่อไปได้ พร้อมดูแลความปลอดภัยของประชาชนอย่างเข้มงวดส่วนหน่วยงานรัฐ บริษัทผู้ประกอบการที่มีการผลิตต่อเนื่อง สถาบันการแพทย์ ร้านขายยา ร้านสะดวกซื้อ และสถานประกอบการที่สำคัญทั้งหมดจะยังคงเปิดดำเนินงานต่อไป ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 25 มี.ค. ปูตินประกาศให้ชาวรัสเซียทุกคนหยุดงานแบบได้รับค่าจ้างตั้งแต่วันที่ 30 มี.ค.-3 เม.ย. ปัจจุบันรัสเซียตรวจพบผู้ป่วยโรคโควิด-19 สะสม 3,548 ราย กระจายอยู่ใน 76 ภูมิภาค เมื่อนับถึงวันพฤหัสบดี (2 เม.ย.) โดยเพิ่มขึ้นจากวันก่อนหน้า 771 ราย