Press "Enter" to skip to content

Posts tagged as “สุขภาพ”

วิธีตั้งเป้าหมาย “ออกกำลังกาย” ให้สำเร็จด้วยหลัก SMART

admin 0

วิธีตั้งเป้าหมาย “ออกกำลังกาย” ให้สำเร็จด้วยหลัก SMART หลายๆ คนคงเคยมีปัญหาว่า ตั้งใจจะออกกำลังกายจริงจัง แต่ก็เริ่มทำไม่ได้สักที บางครั้งทำได้สักระยะก็ล้มเลิก หรือบางคนก็ทำแล้วก็รู้สึกท้อใจไปเสียก่อน ขอแนะนำวิธีการตั้งเป้าหมายในการออกกำลังกายที่เรียกว่า SMART Goal Setting